Borgerløn

Det er Stjernepartiets mening, at der skal indføres borgerløn i Danmark.

Alle danske statsborgere der er flyttet hjemmefra og er over 18 år gammel,  skal have borgerløn. Vi forestiller os et skattefrit beløb på kr. 7.000 om måneden. Dette beløb skulle være nok til at sikre et stille og roligt liv, med tag over hovedet og en fornuftig hverdag, UDEN at skulle tvinges ud på arbejdsmarkedet, især hvis man slår sig sammen med kæresten eller ægtefællen, så er det pludselig 14.000 for en husstand. Beløbet skal bare sættes ind på ens konto, hver måned UDEN krav, udover at du skal være glad for at leve i Danmark.

Borgerlønnen bortfalder i den anden ende, ved en personlig indkomst på 400.000,-. Til gengæld fjernes topskatten, så det igen er interessant for personer at skabe virksomheder der kan lave overskud og interessant at blive bosidened i danmark.

Et samfund med borgerløn, hvor hver enkelt statsborger er sikret en grundløn, gør også at lønnen på arbejdsmarkedet kan stilles frit og dermed gøre Danmark mere konkurrencedygtig. Alt i alt en win-win situation, for både den lave indkomst og den høje

Dette vil give et samfund, der er simplificeret til ukendelighed. Pengene skal selvfølgelig komme et sted fra og det er her simplificeringen kommer ind. Der skal fremover ikke tages hensyn til:

 • Bundfradrag: Alle skal betale skat fra første indtjente krone.
 • Folkepensionen ændre, så borgerlønnen indgår i beregningen.
 • Løn i forbindelse med barselsorlov fjernes
 • Forældreorlov fjernes generelt både som krav over for arbejdsgiver og som lønnet orlov.
 • SU (statens uddannelsesstøtte) fjernes helt.
 • Børnechecken (Børne- og ungdomydelse) fjernes.
 • Boligstøtte afskaffes.
 • Kontanthjælp afskaffes.
 • Førtidspension ændres, så borgerlønnen indgår i beregningen.
 • Sygedagpenge ændres, så borgerlønnen indgår i beregningen.
 • Arbejdsløshedsunderstøttelse ændres, så borgerlønnen indgår i beregningen.
 • Fradrag i skat: Her er der rigtig mange fradrag, der skal slettes og dermed være med til at finansiere borgerlønnen.
 • Vuggestuer, børnehaver og SFO’er, skal fremover være private og uden offentlig støtte, da alle med borgerløn kan være hjemmegående og dermed selv sørge for pasning af børn.

Der er sikkert en masse andre ydelser i det nuværende komplicerede system, der kan bidrage til financieringen af borgerlønnen. Vi har som et virtuelt parti ikke adgang til beløbene i de forskellige kasser, men mener stadig, at det er muligt, på den måde at skabe et nytænkende samfund, uden så mange finurligheder.

borgerløn

Finland Plans To Pay All Citizens 800 Euros Per Month

In order to abolish poverty and have a balanced society, Finland has planned to provide each of its 5.4 million citizens with a monthly payment of 800 euros which turns out be approximate $871 USD. The Finland government believes that by initiating this progressive benefaction, poverty levels will decrease in no time.

Each citizen in Finland will be provided with this incentive for a lifetime even including babies despite their financial status.

While skeptics claim that the ‘basic income ‘ will avert many from working, logic could easily be applied to the welfare state. Nonetheless, complaining isn’t valid for the reason that everyone is receiving an equal amount of income. It wouldn’t be acceptable for anyone to attack the most vulnerable for needing some help. Wouldn’t it be wonderful to help those in need without guilt tripping them or simply questioning their struggle?

Of course, many will debate that this idea wouldn’t prevail in other countries due to the national debt as well as the ongoing global financial crisis. However, Finland is hardly doing well: unemployment stands relatively low at 10%, the country has been in a recession for three years, and public spending has been heavily affected by austerity cuts.

Regardless of this, Finland’s government is willing to jeopardize it’s standing as a government in order to eradicate poverty. The plans are expected to be implemented in 2017 and around 60% of the Finland population supports the course of action.

Et virtuelt politisk parti…