Ejendomsværdiskat

Det er stjernepartiet mål at simplificere værdiansættelsen af ejendomme.

At ansætte en værdi på en ejendom, skal fremover ikke længere være et skrivebords arbejde foretaget på et skøn, men være fuldt elektronisk og til den faktiske værdi.

Det vil sige at bliver en bolig solgt til 1 mill. så er det af det beløb, ejendomværdiskatten skal opkræves og ikke alle mulige andre skøn eller gamle tal. Ejendommæglerne kan sagtens håndtere et sådant aktivt system. Det er bare at plotte procent satserne ind og bliver en ejendom solgt til 1 mill. er det et tal og bliver den solgt til 1.2 mill. er det et andet tal.

Er en ejendom ejet af den samme person igennem mange år, kan ejendomværdiskatten eksempelvis reguleres årligt via forbrugerindekset, indtil ejendommen kommer i handlen igen. Man skal bare huske at det gælder både op og ned. Ikke kun op, som det ses ved udlejning af lejligheder idag.

ejendom

Et virtuelt politisk parti…