Arbejdsstyrelsen

Arbejdsstyrelsen skal varetage alle opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedet.

Et virtuelt politisk parti…