Forældreorlov

Det er Stjernepartiets holdning at forældreorloven helt skal afskaffes. Virksomhederne kan ikke drive en virksomhed, hvis det er et krav, at man kan forlange 32 ugers forældreorlov ud over hvad der er lovgivet om i barselsloven.

Barselsorloven er fin som den er ren tidsmæssigt, det er den forlængede forældreorlov der er en hemsko for erhvervslivet. Ingen virksomhed kan bygge en fremtid på at en af deres medarbejdere kan være fraværende i op til 52 uger.  Hvad angår dagpenge i forbindelse med barselsorloven, kan vi derimod godt gå ind for at den forhøjes.

Vi går ind for borgerløn og dette vil eliminere begge støtteordninger, men indtil den er indført må vi starte med at fjerne forældreorloven både som et krav overfor vikrsomhederne og som et dagpenge berettiget system,

forældreorlov

Et virtuelt politisk parti…