STOP døgnvagter

Det er Stjernepartiets mål at stoppe alt, hvad der hedder døgnvagter i alle brancher, private såvel som offentlige. Vi skal ikke have overtrætte mennesker til at værdisætte vores hverdag og liv.

Vi har i Danmark en 11 timers regel og den skal overholdes. Den er, som den er nu, fyldt med undtagelser, som vi fjerner, uden betænkning. Fremover skal 11 timers reglen overholdes uden undtagelser for alt og alle, arbejdsgivere såvel som arbejdstagere.

Det er frygteligt at se, at specielt det offentlige i form af plejehjem, nødhjælpstenester og sygehuse benytter sig af døgnvagter. Tænk dig at blive kørt i ambulance af en, der kører med 160 km/t, af en der kører på 18 time og efterfølgende blive vurderet, hvor megen skade du hat taget af dit uheld, af en anden der ligeledes arbejder på 18 time.

Private virksomheder bruger også undtagelserne i 11 timers reglen, som undskyldning for dårlig planlægning og under bemanding.

STOP dette vanvid.

Vi kan desværre ikke lovgive imod at arbejde mere end 13 timer i døgnet, men vil appellere til at ingen gør det, om ikke af andre hensyn, så til andre. Det optimale er 8 timers arbejde – 8 timers fritid – 8 timers hvile. (så er man et menneske, der bidrager til samfundet og en positiv udvikling).

Men vi kan lovgive, at udbydelse af arbejde ud over 12 timer forbydes og det er, hvad vi vil gennemføre.

 

Et virtuelt politisk parti…