Sygedagpenge

Det er Stjernepartiets holdning, at vi skal have råd til at pleje de syge, uden at der drives klapjagt på dem. De har meldt sig ud af arbejdsmarkedet i en kortere eller længere periode, for at restituere sig. Om den periode skal være kort eller lang, er op til sundhedsessystemet og deres evner til at hjælpe folk i nød.

Sygedagpenge skal således ikke begrænses til X antal uger, men skal være en fortløbende proces, med det ene formål at hjælpe den syge til at blive rask. Den syge skal ikke længere møde op til ligegyldige samtaler ved kommunen. Sund i job projektet, skal skrinlægges og fokus skal flyttes fra arbejdsmarkedet til personen.

En bred vifte af muligheder skal tilbydes og skal også indeholde tilbud om hjælp i den alternative verden eller i udlandet. Der skal kigges på den enkelte person og hvad der kan være en gulerod for den enkelte. SLUT med kasser på 22 ugers sygdom og slut med at fokusere på hvad arbejdsmarkedet mangler. Arbejdsmarkedet er ofte det, der har sendt personer ud i sygdom, så lad være med at true med, at de skal tilbage.

Lad os nu få en kvalitativ behandling af sygdom, så vi kan få selv de svageste til at finde boksehandsken frem og gå efter guleroden.

sygedagpenge

Et virtuelt politisk parti…