DNA register indføres

Det er Stjernepartiets mening og plan at indføre et DNA register.

Alle danske statsborger, samt alle med midlertidig eller permanent ophold i Danmark, SKAL DNA registreres. De eneste der er undtaget er turister. DNA er det bedste fingeraftryk, der findes indtil nu.

Der kan spares milliarder i efterforskning ved at indføre et sådan register. Alle, der laver lovovertrædelser, efterlader et DNA spor og kan hentes ind i løbet af nogle få dage. Alle uheld, der har ukendelighed til følge, kan klarlægges på få dage. Intet taler imod et sådan register og alt taler for.

DNA registret kan ikke danne baggrund for en dom i kriminelle sager, men udelukkende et værktøj til at finde den anklagede.

Så DNA reister NU

DNA

 

Et virtuelt politisk parti…