Fusionsenergi

Det er Stjernepartiets holding og mål, at vi skal deltage i fremtidens energikilde, så vi kan være på forkant med udviklingen og derved skabe en masse eksport. Eksport af viden og måske af centrale elementer i produktionen.

Fusionsenergi er sådan, som vi ser det nu og med de oplysninger der forelægger, fremtidens energikilde. Modsat atomenergi, giver fusionsenergi ingen affaldsprodukter og kan generere langt mere energi end atomkraft. (atomkraftværker skal efter vores mening nedlægges på verdensplan).

Solenergi, vindenergi, bølgeenergi og hvad der ellers er oppe i tiden er for skrøbelige energikilder, som er afhængig af vind og vejr. Fusionsenergi er derimod en uudtømmelig kilde til energi, baseret på råstoffer, der er tilgængelig allevegne, eksempelvis i havvand.

Tænk jer en fremtid uden gas & olie, uden kul og koks. En fremtid uden biler der kører på benzin eller dieselolie. Elbiler overalt i den industrialiserede del af verden. Ingen forurening overhovedet. Det må da være en win-win situation

Stjernepartiet vil støtte denne forskning, for at bringe Danmark i foreste række for en fremtid uden forurening.

fusion

Et virtuelt politisk parti…