Mediestyrelsen

Mediestyrelses opgave er at holde øje med og komme med forslag til optimering af alle former for medier. Det være sig audio, visuelle og trykte medier.

Et virtuelt politisk parti…