Telefon- og dørsalgsloven

Det er Stjernepartiets holdning, at ALLE forbehold i telefon- og dørsalgs loven skal ophæves, samt at den skal udvides til også at gælde for organisationer og foreninger.

Loven fastslår, at erhvervsdrivende ikke må henvende sig uopfordret personligt eller telefonisk med henblik på at sælge varer. Undtaget er  salg af bøger, forsikringer, samt abonnementer på aviser, tidsskrifter og redningstjenester. Disse undtagelser ønsker vi fjernet, så loven gælder AL uopfordret henvendelse fra virksomheder.

Når Stjernepartiet mener, at organisationer og foreninger skal kobles på, er det for at slippe for alle de religiøse forkyndere, der mener, at de har et bedre liv at tilbyde. Det samme gælder foreninger, der farer rundt med raslebøsser, underskriftsindsamlinger, støtteaktier og lodsedler.  Det være sig landsdækkende, såvel som lokale foreninger.

dørsalg

 

Et virtuelt politisk parti…