Justits

Justitsministeriets opgave er at alle forhold til lov & ret.
Dette gælder både de danske love og de internationale love, som vi måtte have tilsluttet os.

Et virtuelt politisk parti…