Fængselsophold

Det er Stjernepartiets holdning, at forholdet omkring fængselsstraffe skal skærpes.

Fængselsstraffe skal deles op i 2 kategorier:

  1. Uden dansk statsborgerskab: Her mener vi at en person med opholdstilladelse, men uden dansk statsborgerskab, slet ikke skal kunne findes i de danske fængsler. En dom for en ikke statsborger, skal være lig med udvisning for bestandig, ikke noget med 4 eller 6 år, det er for evigt. Dommen i en byret er fuldt ud gyldig og skal ikke kunne appelleres. Det er direkte på en flyver og vi må søge at få aftaler med andre lande om, at deres straffe skal forgå i eget hjemland og dette uden hensyntagen til de enkelte landes strafudmålinger og handlinger.
  2. Danske statsborgere: Her stiller det sig lidt anderledes. Her skal fængselsophold laves om fra “hotelophold” til en straf. Der skal ikke være mulighed for at tjene penge i fængslerne. Der skal ikke være fitnesscentre i fængslerne, Der skal ikke være kantiner, men servering af mad på cellerne. Der skal ikke være mulighed for uddannelse og socialt samværd. Mobiltelefoni og internet skal fjernes fra cellerne. Det skal være en straf at begå en ulovlighed, der takseres til fængsel. Alt det sukkersøde med at de skal socialiseres, kan der godt glemmes alt om. Vi skal bruge vores styrker på at skabe et samfund, hvor det IKKE er nødvendig at begå kriminalitet, der berettiger fængselsophold.
  3. fængsel

Et virtuelt politisk parti…