ID-kort til alle

Det er Stjernepartiets mål at indføre ID-kort til alle over 15 år.

Der skal være 2 forskellige kort.
1: Til danske statsborgere. (Nationalkort)
2: Til alle på midlertidig ophold. (Gæstekort)

Ens for begge grupper er, at ID-kortet SKAL medbringes, hvis man er 15 og derover og bevæger sig rundt i Danmark. Ingen undtagelser og nul tolerance. ID-kortet skal være et chipkort, der er forbundet til en database.  Al information om den enkelte person skal ligge i databasen og popper op på skærmen ved scanning. På selve kortet skal være navn, fødsels data og billede, så det kan bruges som ID legitimation ved køb af spiritus, som adgang til værtshuse o.s.v.

1: Dansk statsborgerskab (Nationalkort)
Her er det tanken, at det skal erstatte de gule sygesikringskort helt.
National kortet skal kunne virke som ID-kort alle steder, hvor dette kræves, eksempelvis biblioteker, lægehuse o.s.v.
Der skal være NEM-ID adgang til sit kort, så man altid kan se, hvad der er registreret.
Vi forestiller os at kortet skal indeholde oplysninger, der har offentlig betydning. Eksempelvis:

  • Navn, bopæl og personnummer
  • Blodtype (i tilfælde af uheld)
  • Alergisk overfor oplysninger
  • Gæld til det offentlige (ved udrejse af landet)
  • Kørekortoplysninger, så kortet inden for landets grænser, kan erstatte kørekortet.
  • Indrejseforbud
  • Nærmeste pårørende med telefon nummer (skal kan rettes af indhaver via NEM-ID)

2: Midlertidig ophold (Gæstekort)
Dette kort behøver ikke indeholde anden oplysning end, hvad det midlertidige ophold består af og udløbsdato og selvfølgelig personlige data, samt angivelse at godkendt rejseforsikring. Dette kort SKAL bæres af alle ikke statsborgere. Det være sig arbejdsophold, studieophold eller turistophold. Ingen adgang til at færdes i Danmark uden tilladelse.

Databasen, der skal bygges op til disse kort, skal have forskellige tilgangs muligheder. Eksempelvis skal biblioteket ikke kan se, om personen skylder det offentlige, har klip i kørekortet eller andre, for dem uvedkommende oplysninger. Kun politiet har adgang til hele databasen, samt personen selv via NEM-ID.

Det er Stjernepartiet mening, at dette kort vil lette alle offentlige myndigheder helt fantastisk og vi kan ikke se noget negativt i forslaget. Transportør ansvaret ud og ind af landet, er også blevet nemt, da det kun kræver en scanner.

idkort

Et virtuelt politisk parti…