Folketingets sammensætning

Det er Stjernepartiets holdning, at man ikke kan stille op som kandidat i en valgkreds, hvis ikke man har været bosat i den pågældende valgkreds i minimum 5 år. Det skal således ikke længere være muligt at stille op i valgkredse efter, hvor der er størst mulighed for at blive valgt. Man skal heller ikke kunne stille op i flere valgkredse, uanset eventuelle valgforbund.

Valgkredsene er oprettet for at få et repræsentativ udsnit af befolkningen, fordelt på antal vælgere og areal og sådan skal et demokrati være. Folketinget skal ikke besættes af veltalende og kendte levebrødspolitikere, men af personer, der faktisk repræsenterer enhver del af befolkningen. Så taler vi om ægte demokrati og folketing.

kommuner

Et virtuelt politisk parti…