Grønland & Færøerne

Det er Stjernepartiets holdning at Grønland og Færøerne, skal være danske på lige fod med Bornholm, Fyn og Sjælland. Målt på indbyggere er Færøerne på størrelse med Hillerød kommune og Grønland på størrelse med Haderslev kommune. Ingen af disse kommuner har selvstyre. Ikke engang Bornholm som ligger langt fra det danske hovedland og har over 37.000 indbyggere har selvstyre.

Vi må tage en beslutning en gang for alle om Grønland og færøerne skal være danske eller ej. Stjernepartiet mener, at det skal de, hvis de vil og så skal der laves en masse ting om.

De skal for det første ikke have selvstyre. De skal være en del af det danske samfund på lige fod med Hillerød og Haderslev. Ingen specielle pladser i folketinget. De skal have den samme stemmeseddel som alle andre danskere.

De skal ikke have deres eget flag som officielt flag. Det officielle flag skal være det danske.

Er Danmark med i EU, skal Grønland og Færøerne automatisk være det samme, da de er en del af Danmark.

Vi bygger SUPER-sygehuse i alle vores regioner, men ingen på Grønland og ingen på Færøerne. Hvorfor skal denne del af danmark ikke tilgodeses.

Hvis Grønland og Færøerne skal være en del af Danmark, skal der laves en broforbindelse i form af fly, der er til at betale, det vil sige med statsstøtte.

Enten vil vi Grønland og Færøerne eller også vil vi ikke. Stjernepartiet vil gerne, men der skal rokeres vældig om på de forhold, der er gældende idag. Rokeringerne vil bringe både Grønland og Færøerne op på et langt højere plan, end de befinder sig på nu. Regler og love bestemt  i Danmark skal gælde for både Grønland og Færøerne, såvel som for Hillerød og Haderslev.

Nordatlanten1

Et virtuelt politisk parti…