Online valg

Det er Stjernepartiet mening at alle former for valg, det være sig kommunalvalg, folketingsvalg, valg i forhold til EU. Ganske enkelt alle valg, hvor borgerne skal høres, skal foregå online via NEM-ID.

Det kan ikke være rigtig, at vi i disse moderne tider, skal valfarte til et forsamlingshus for at sætte et kryds, når det kan gøres på nogle få minutter.

Vi sparer leje af lokaler, trykning og udsendelse af valgkort. Men ikke mindst viser vi, at vi er et moderne samfund, der vil fremad i den tid vi lever i.

Det gør også at stemmeprocenten bliver langt større. Det er bare at logge ind på valgsiden og det kan du gøre, uanset om du er på ferie i Spanien, er på arbejde på en boreplatform eller indlagt på sygehuset. Alle kan deltage. Dem der ikke har Internetadgang må så gå på borgerservice, sådan som det er idag. Vi skal have alle med.

Vi kan godt forestille os at der i fremtiden kommer mange flere folkeafstemninger til, hvis det bliver gjort online. Som det er nu, vælger vi nogle repræsentanter ind i folketinget, som skal repræsentere vores holdninger. Disse holdninger drukner ofte i bureaukrati og lobbyisme, så hvorfor ikke spørge befolkningen og få et ÆGTE demokrati.

valg

Et virtuelt politisk parti…