Fri hash

Det er Stjernepartiets holdning, at hash skal frigives. Hash skal kunne købes ved købmanden og i tobakskiosker på lige fod med al anden tobak, både i form af færdigrullede cigaretter og som pibetobak. Hash skal fremover IKKE sælges i plader og klumper, men udelukkende i form af godkendte pakker og dåser.

Hashtobakken skal dog produceres af tobaksindustrien og være underlagt de regler, der er der. Hashen skal være original tobak produceret af cannabisplanten og ikke en gang syntetisk makværk der kun produceres, fordi der kan tages patent på produktionen.

Vi forestiller os, at hashplanten må dyrkes af alle, men for dem der ikke gider det, skal der være en kontrolleret dyrkning. Det vil sige, at landmændende kan få endnu en afgrøde til deres skrantende økonomi, Vi vil gå så langt som til at sige, at det KUN er økologiske landmænd, der kan få tilladelse. Dette både for at sikre et rent produkt, men også for at fremme vores forslag om et 100% økologisk Danmark

Vi kan på denne måde ikke alene sikre os et rent produkt, men også en exportvare af høj klasse.

Det skal samtidig slås meget hårdere ned på handel med alle andre former for narkotika, under enhver form. Der skal fremover være nultolerance for al anden narkohandel.

Dette forslag vil tilgodese et stærkt stigende krav verden over. Det vil afkriminalisere hashrygerne og de vil kunne købe sig til deres tobak for en rimelig pris og ikke de priser, der er på det sorte marked. Samtidig får vi taget brødet ud af munden på de kriminelle. Ganske vist et lille brød, men dog en start.

fri hash

Et virtuelt politisk parti…