Hjemmefødsler

Gør fødsler til en fest og ikke en sygdom.

Det er Stjernepartiets holdning,, at hjemmefødsler skal være eneste valgmulighed ved fødsler. Sygehuse er for syge og skal kun bruges i nødstilfælde.

Vi vil indføre hjemmefødsels  jordemødre over hele landet og de og de alene skal vurdere, om en fødsel kan give problemer og så skal sygehuset selvfølgelig i spil. Men hele ideen med at al fødsel skal foregå på et sygehus, skal fjernes totalt. Det skal ikke engang være et valg, man kan gøre, men kun bero på faglig viden fra jordemoderen. Så valget om sygehusfødsel og kejsersnit bliver helt udelukket og kan ikke engang tilbydes mod betaling i det offentlige system.

Det er ikke et tilbud fra sygehusene at lære at dyrke sex, så hvorfor skal resultatet sygeliggøres. Er du angst for at føde, så lad være med at dyrke usikker sex.

Der blev i 2015 født over 58.000 børn, som alle kostede samfundet mere end 1.1 milliard kroner på denne sygeliggørelse. Stop dette vanvid og gør fødsler til en naturlig proces og resultat af sex. Ved at indføre jordemoder ordning og hjemmefødsel, kan dette beløb halveres, plus at man som bonus får vendt tanken om, at det at få et barn er en naturlig ting.

På alle andre områder af samfundet vil alle gerne tilbage til naturen, så lad os også få den naturlige fødsel denne vej.

hjemmefødsel

Et virtuelt politisk parti…