Læger uden begrænsninger

Det er Stjernepartiets mening at fjerne al administrativ arbejde fra læger i det Danske sundhedssystem. Læger bruger utallige timer på at skrive journaler og sidde ved computere, som ikke fungerer.

Lad kontorpersonale tage sig af computerne og journalføring. Læger skal tage vigtige beslutninger om folks helbred og skal ikke bruge tid bag en computerskærm. Diktafonen er opfundet for mange år siden og den skal i brug og gerne under hele seancen. Det vil sige, at også patientens ord bliver journalført.

Send filer fra diktafonen til et centralt sted placeret i udkants Danmark fyldt med personer, der kan skrive på computer. Det skal en mangeårig uddannet læge ikke bruge tid på, når der findes personale, der er langt bedre rustet og uddannet til det.

Dette foreslag vil forøge effektiviteten på de danske sygehuse med minimum 40% og det er der brug for. Centralisering er et mantra inden for det offentlige, så forstår simpelthen ikke, at det ikke er slået igennem inden for dette system.

Lad læger gøre det, de er uddannet til og lad sekretærer gøre det, de er uddannet til og det kan ikke gå for stærkt, med den mangel der er på læger.

lægecomputer

Et virtuelt politisk parti…