Regionerne

Det er Stjernepartiets mening, at regionerne skal nedlægges

Udviklingen inden for sundhed og sygdom, skal ikke lægges ud til regioner. Der skal være fælles fodslag overalt i landet og den til enhver tid siddende regering, skal tage det fulde ansvar.

Et virtuelt politisk parti…