STOP rygeloven

Det er stjernepartiets mening og målsætning, at få rygeloven ophævet.

Det skal stå den enkelte virksomhed eller institution frit for, om der må ryges eller ej, det er ikke noget, der skal lovgives om. Det er jo som bekendt lovligt at ryge. De statslige virksomheder kan jo bare indføre forbud på deres arbejdspladser, men lad det være op til alle andre at tænke selv. En øl uden en smøg, er det samme som en bøf uden løg!

Det skal således være tilladt alle aldre at købe tobak. For den sags skyld kan de tage spiritus og hvad der ellers er lovgivet om, der kun kan købes efter en vis alder. Enten må det sælges eller også må det ikke. Hvis det må sælges, må det også købes.

Det skal også tillades tobaksfirmaer at reklamere for tobak, på lige fod med andre produkter. Hvad skal ellers forbydes at reklamere for? Hvad med æbler der er sprøjtet med nervegas? Hvad med kosmetik? Hvad der er lovligt at sælge, skal der ikke laves speciallove omkring. Vi hylder det frie marked, så lad det være frit.

Rygestop kurser på det offentliges regning, skal også stoppes. Hvis folk vil holde med at ryge, så gør det, ellers skal vi vel også have stop kurser for, at holde op med at spise bacon, som er mere udskældt. STOP dette vanvid.

Al den negative programmering der er lovpligtig på al tobak skal fjernes. Hypnotisk programmering er velkendt som et virkemiddel og så vælger man tekster som “rygning kan dræbe” og “rygning er yderst skadelig for dig og dine omgivelser”. Disse tekster skaber sygdom, mere end de hjælper.

I det hele taget er det Stjernepartiets holdning, at vi skal væk fra at lovgive om noget, der ikke er fakta. Al den snak om at rygning er skadeligt, stammer fra et sundhedssystem der ikke aner, hvad de skal gribe og gøre i. Så er det nemmere at udråbe en fjende, så er der da et mål, alt imedens de kan læne sig tilbage og sole sig i, at de da gør noget for at finde årsagen til visse sygdomme. Vi skal have en totalomlægning af vores sundhedssystem.

 

rygeloven

Et virtuelt politisk parti…