Hatighed med trailer ændres

Det er Stjernepartiets mål at afskaffe den begrænsning, der er på 70 km i timen for trailere og campingvogne på landeveje og motortrafikveje. Den kø og de overhalingssituationer denne begrænsning skaber, er langt farligere end det hastigheds nedsættelsen berettiger.

Vi foreslår at 70 km reglen helt fjernes og at alle typer trailere dermed må køre 80 km som alle andre køretøjer. På den måde bliver det til en max. hastighed på 80 km uanset om du er på landevej, motortrafikvej eller motorvej. Det er også nemmere at huske.

 

Et virtuelt politisk parti…