Vægtafgiften genindføres

Det er Stjernepartiets mål at genindføre vægtafgiften som den oprindelig var, før den kom til at hedde “Grøn afgift”

Vægtafgift er en afgift, som pålægges biler indregistreret i Danmark. Afgiften blev indført, da biler var en begyndende belastning på vejene og den kom til, for at lette udgiften til udvikling og vedligeholdelse af vejnettet.

Navnet kommer af, at afgiftstørrelsen bestemmes af vægten på den enkelte bilmodel: Jo tungere bil, desto større afgift. Det var (og er) netop de tunge køretøjer, som giver den største belastning af kørebanens belægning.

…og dette er fornuftigt. Alt det pjat med at dieselbiler skal betale mere end benzinbiler og at elbiler slet ikke skal betale vægtafgift er en forfejlet politisk sammenblanding. Hvis de vejer det samme, slider de lige meget på vejene. Hvis regeringen vil indføre et “grønt” Danmark, er der masser af muligheder. Lad være med at blande det sammen med en ellers fornuftig ordning, der kan holde vores infrastruktur i en god stand og sørge for at den bliver udvidet.

Vægtafgift på sættevogne, trailere, motorcykler, campingvogne o.s.v. er også OK. De slider også på vores vejen. Vores infrastruktur er meget vigtig for at drive forretningen Danmark og derfor skal AL vægtafgift også kommes i en kasse der hedder “infrastruktur” og ikke bare fyldes i et tomt hul i statskassen og dermed “bare” være en smart måde at skrabe penge ind på.

Så ind med vægtafgiften som den er tænkt og ud med alt det grønne.

 

vægtafgift

Et virtuelt politisk parti…