De fremmede

De fremmede kan efter Stjernepartiet deles op i 6 grupper. Dette betyder også at det fremover ikke er muligt at søge asyl i Danmark. Hele asyl problematikken, om permanent ophold, skal fjernes. Der er kun de 6 muligheder fremover. De er til gengæld også flotte og i flere tilfælde mere åbne end nuværende lovgivning på området.

  1. Flygtninge: Flygtninge skal tages godt imod og skal have et humanitær ophold i verdensklasse, i lukkede flygtningelejre..  Det har vi skrevet mere uddybende om her.
  2. Indvandrere: Det skal ikke være muligt, at få hverken midlertidig eller permanent ophold i Danmark. At ville flytte til et andet land og søge asyl, bare fordi græsset er grønnere og fra dag 1 modtage sociale ydelser, er ikke i Stjernepartiets verden muligt. Dette fjerner med et penselstrøg, problemerne med at finde bolig til alle de, der kommer til landet. Det er enten flygtningelejr eller afvisning.
  3. Turister:  Turismen er virkelig noget, vi skal arbejde på at få fremmet. Turister skal være turister og må IKKE arbejde under deres ophold.
  4. Arbejdsophold: Dette skal gives til alle uanset, hvor de kommer fra. Er der en virksomhed, der kan bruge en medarbejder fra et hvilket som helst land, skal den gives.
  5. Studieophold: Der skal gives studieophold til alle, der ønsker at studere i Danmark på betingelse af, at de kan dokumentere, at de er optaget på et godkendt uddannelses sted, samt at de kan dokumentere, at de har betalt minimum 1 semester. De kan ikke modtage SU eller anden støtte, ligesom de heller ikke må tage arbejde. Det skal være et studieophold og ikke andet.
  6. Kærester: Alle der finder en kæreste fra et andet land, skal have lov til at tage vedkommende med til Danmark. Betingelsen er bare, at de skal være selv forsørgende. De må ikke ligge det offentlige system til last, på nogen måde.

Som appendix til dette forslag, skal knyttes, at INGEN kan begå ulovligheder, der tangers til fængselsstraf. Læs mere her. Dette uanset, hvilket ophold de er bevilliget, samt at ingen kan få indrejse tilladelse (undtagen flygtninge), hvis de ikke har en ren straffeattest. En ren straffeattest betyder at de i deres hjemland eller det land de kommer fra, har begået ulovligheder, der i Danmark tangers til fængselsstraf, inden for de sidste 10 år.

De_fremmede

Et virtuelt politisk parti…