ASYL – nej tak!

Det er Stjernepartiets holdning og målsætning, at asylloven ikke bare skal ændres, den skal helt fjernes. Det skal ikke fremover være muligt at søge asyl i Danmark. Immigrations problemerne forsvinder ved samme lejlighed som dug for solen. Det vil give kommunerne, som staten tørrer deres forfejlede politik af på, et kæmpe løft i økonomien.

Det skal, med andre ord ikke kunne lade sig gøre at krydse den danske grænse, med mindre man er flygtning, turist, har et arbejde, er studerende eller har en kæreste, der kan forsørge en. Selvforsørgelse er nøgleordet, i alle tilfælde undtaget flygtninge.

Se Stjernepartiets holdning til flygtning

Vi kan med dette forslag stort set fjerne immigrations ministeriet. Der skal ikke være nogen asylcentre, der skal ikke være nogen integrering i det danske samfund. Milliarder og atter milliarder er sparet på dette forslag. Grænserne skal ikke lukkes for alle, tværtimod skal de åbnes op på andre områder.

Se vores holdning i foreslaget om de fremmede

Det, at komme farende til Danmark, bare fordi græsset er grønnere, skal stoppes.

asyl

 

Et virtuelt politisk parti…