Dansk statsborgerskab

Det er stjernepartiets holdning at dansk statsborgerskab ikke er noget man får, men noget man skal gøre sig fortjent til eller født ind i. At være født ind i betyder at et barn født som resultat af befrugtning imellem en mand og en kvinde, der begge er danske statsborgere. Dette vil eliminere udenlandske rugemødre og adoption, med mindre reglerne for dansk statsborgerskab, som kommer længere nede i artiklen, er overholdt.

Har en person fået dansk statsborgerskab, kan den ikke fjernes igen med mindre personen søger et andet statsborgerskab. Derfor skal det ikke være noget man giver ud til højre og venstre.

Dobbelt statsborgerskab skal ved samme lejlighed afskaffes. Har man valgt et andet land, hvor græsset er grønnere og søger statsborgerskab i det pågældende land, så må det være en all-in. Ligeledes kan personer fra andre lande ikke søge om dansk statsborgerskab, med mindre de frasiger sig deres tidligere statsborgerskab.

Indfødsretsprøven skal helt afskaffes. Bare det at kalde det en indfødsret, er dybt godnat. Det betyder jo at alle “indfødte” danskere skal miste retten til deres statsborgerskab, hvis ikke de kan klare testen. Ud med den og ind med følgende regler for opnåelse af dansk statsborgerskab.

  1. Den der søger SKAL kunne kommunikere på et forståelig dansk, både på skrift og i tale, inden for 5 år.
  2. Den der søger må ikke have modtaget offentlig ydelse af nogen form i en periode på 5 år. Alt er hermed inkluderet. Børnehaver, skoler, undervisning under enhver form, lægebesøg, sygehusophold, bistandsydelser eller anden form for ydelser. Alt skal være for egen regning, enten i form af kontante midler, forsørgelse eller forsikring.
  3. INGEN kan få statsborgerskab, hvis de har fået en dom der indebærer fængselsophold. Hverken nu eller senere i livet.

3 simple regler der vil spare det danske samfund for milliarder af kroner hvert år. Til gengæld skal der åbnes op for at alle kan “hente” en kæreste fra et hvilken som helst land og som skal have lov at bosætte sig, med omgående virkning.

 

statsborgerskab

Et virtuelt politisk parti…